Aktualności

Towarzystwa Ubezpieczeń Wzajemnych na rynku finansowym

26.09.2017
Raport pt. "Towarzystwa Ubezpieczeń Wzajemnych na rynku finansowym" przedstawia sytuację TUW-ów na rynku finansowym i ubezpieczeniowym. W dokonanej analizie pod uwagę wzięty został rynek polski, europejski oraz światowy. W raporcie uwzględnione zostały dane od 2012 roku do 31 sierpnia 2017 r. Na potrzeby raportu dokonano charakterystyki instytucji towarzystwa ubezpieczeń wzajemnych oraz jej rodzajów, a także związanych z nimi stowarzyszeń i fundacji. Omówiono przepisy prawa polskiego, które umieszczone zostały w szerszym kontekście prawa europejskiego.

Naturalna ochrona wspólnoty

07.09.2017
Polacy najczęściej ubezpieczają się w towarzystwach, które działają jako spółki aukcyjne. Wciąż mamy jednak niewielką wiedzę, że można to robić w towarzystwach ubezpieczeń wzajemnych. Nie zdajemy sobie też sporawy, iż sami takie towarzystwa możemy zakładać lub być ich członkami.

TUW-y w Polsce i w Europie – skąd wynikają różnice?

23.08.2017
Polski sektor ubezpieczeń wzajemnych wg ostatnich danych skurczył się o ponad 8%, podczas gdy w tym samym czasie udział TUW-ów w ubezpieczeniach w całej Unii Europejskiej powiększył się o 1,6%. Dlaczego akurat w tym aspekcie Polska nie goni Europy i co tak naprawdę ma wpływ na polski rynek ubezpieczeń wzajemnych?

Związek wzajemności członkowskiej w Kościele

06.08.2017
Pomysł na spółdzielczość ubezpieczeniową nie jest czymś nowym. Korzyści płynące z tej formy samoubezpieczania dostrzegli nasi przodkowie już wiele wieków temu – wynika ona bowiem z naturalnej potrzeby ochrony wspólnego majątku czy interesów. Obecnie wzajemne towarzystwa ubezpieczeniowe również mają najczęściej charakter naturalnej wspólnoty zawodowej, terytorialnej, branżowej, samorządowej lub innej zbieżności interesów. Swój TUW mogą tworzyć nie tylko nauczyciele, lekarze, adwokaci, cechy rzemieślnicze, ale także związki wyznaniowe.

Kto może mieć własne towarzystwo ubezpieczeniowe?

18.07.2017
Spółdzielczość ubezpieczeniowa stanowi poważną siłę na europejskim rynku ubezpieczeniowym. Inaczej to wygląda z polskiej perspektywy. Mimo, że możemy pochwalić się dużymi osiągnieciami ubezpieczeń wzajemnych do czasu II wojny światowej, to okres PRL-u skutecznie je wyeliminował z naszego rynku finansowego. Jednak w ostatnim czasie coraz więcej Polaków dostrzega w nich ogromne możliwości. Szczególnie istotne jest to, że takie wzajemne towarzystwo ubezpieczeniowe może stworzyć praktycznie dowolne zrzeszenie czy wspólnota.

Dlaczego spółki Skarbu Państwa wolą TUW od ubezpieczyciela komercyjnego?

28.06.2017
W 2016 roku na fali repolonizacji sektora finansowego powstało państwowe towarzystwo ubezpieczeń wzajemnych, które skierowało swoją ofertę do spółek z udziałem Skarbu Państwa. Od tego czasu kolejne spółki decydują się na udział we wzajemnym systemie ubezpieczeń rezygnując jednocześnie z oferty towarzystw komercyjnych. Co zaważyło na takim wyborze i jakie korzyści płyną z takiego rozwiązania?

Gdzie jeszcze TUW-y mają szansę się sprawdzić?

14.06.2017
Udział ubezpieczycieli wzajemnych w polskim rynku należy do najniższych w Europie. Może to oznaczać, że wolimy powierzać nasze bezpieczeństwo finansowe dużym spółkom kapitałowym albo po prostu brakuje nam świadomości na temat tego jak można wykorzystać ideę wzajemności do ochrony przed ryzykiem związanym z naszym codziennym życiem. Taki stan rzeczy sprawia, że pole do rozwoju ubezpieczeń wzajemnych w Polsce jest wyjątkowo obszerne.

Dlaczego tak mało wiemy o ubezpieczeniach wzajemnych?

31.05.2017
Ubezpieczenia na zasadzie wzajemności są tradycyjną formą ochrony przed szkodami materialnymi, której historia sięga początków cywilizacji. Tym bardziej dziwi fakt, że większość z nas nie odróżnia towarzystw ubezpieczeń wzajemnych od ubezpieczycieli komercyjnych, a nawet nie zdaje sobie sprawy z ich istnienia. Z czego wynika taki stan rzeczy? Dlaczego tak rzadko słyszymy o ofercie TUW-ów, kiedy zastanawiamy się nad wykupieniem ubezpieczenia?

Czym się różnią TUW-y od zakładów ubezpieczeń w postaci spółki akcyjnej?

30.05.2017
Zasadniczą cechą odróżniającą towarzystwa ubezpieczeń wzajemnych od zakładów ubezpieczeń w postaci spółki akcyjnej jest to, że osoby ubezpieczające się w TUW-ie są jego współwłaścicielami – członkostwo oznacza zatem udział. Daje to niebagatelną korzyść ubezpieczonym – możliwość wpływu na funkcjonowanie towarzystwa, m.in. jego politykę finansową czy oferowane produkty ubezpieczeniowe.

Zadzwoń: 58 550 96 00
lub napisz do nas: info@fwuw.pl